Plan nu jouw gratis kansen sessie

En ontdek wat jouw kind nodig heeft om weer tot ontwikkeling te (kunnen) komen!

Merk je dat jouw kind zich anders ontwikkelt, en…

Z

Vind je hiervoor weinig begrip/aansluiting in je omgeving of bij andere professionals?

Z

Vraag je je af hoe het kan dat je kind anders op bepaalde prikkels reageert, zoals beweging, aanraken of geluid(en)?

Z

Begrijp je niet waar het hem in zit dat je kind zich bijv. tijdens eten, spel, verzorgingsmomenten, spraak-taal, leren, zelfstandigheid, contact of qua energie anders gedraagt?

Z

Weet je niet hoe jouw kind hiermee geholpen kan worden?

Boek dan nu gratis jouw 1-op-1 telefonische kansen sessie van 30 min. !